Wycinka Krzewów i Drzew

 

 

 

Kompleksowe wycinki drzew i krzewów wszystkimi metodami:

 

 

 • wycinka tradycyjna

 • wycinka drzew trudnych

 • wycinka z wykorzystaniem podnośników koszykowych

 • ścinka sekcyjna z zastosowaniem technik alpinistycznych

 

Technika pozwala na wycinkę drzew w miejscach o utrudnionym dostępie, gdzie nie można wykorzystać podnośników. Doskonale sprawdza się w parkach, na cmentarzach, przy liniach energetycznych oraz małych ogrodach.

 

 • usuwanie szkód po wichurach, drzew zawieszonych na liniach energetycznych, budynkach oraz połamanych gałęzi

 • odkrzaczanie mechaniczne

 

Metoda bardzo szybka i tania. Doskonale nadaje się do wykorzystania przy dużych powierzchniach, do rekultywacji, odnawiania zakrzaczonych pół, przygotowania terenu pod nowe inwestycje, mineralizacji pasów przeciw pożarowych, usuwania spalonych młodników, usuwania pozostałości pozrębowych, utrzymania powierzchni pod liniami wysokiego napięcia, utrzymania poboczy dróg, likwidacji upraw choinkowych.
Dużą zaletą tej metody jest możliwość wymieszania biomasy z ziemią na głębokość nawet do 20cm, co dodatkowo użyźnia glebę. Przy wykorzystaniu tej metody nie ma konieczności frezowania pni.

 

Oferujemy również pełną obsługę formalno-prawną:

 

 • przygotowanie inwentaryzacji drzew, wraz z możliwością obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej

 • przygotowanie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę w odpowiednim urzędzie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • uzgodnienie wycinki z administracją dróg, wraz z zajęciem pasa drogi

 • uzgodnienie wycinki z administratorem linii energetycznych, wraz z ewentualnym wyłączeniem linii. Zapewniamy nadzór osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe do obsługi urządzeń przesyłowych bez ograniczeń napięciowych

 

Inne usługi:

 

 • przygotowanie opinii dendrologicznych

 • określanie wieku drzew

 • ocena statyki drzewa

 • ocena stanu zdrowia drzew

 • zagospodarowanie pozostałości po wycince

 • frezowanie pni

 • karczowanie pni